Nyhetstaggar - pump

Grundfos huvudkontor i danska Bjerringbro. Foto: Grundfos
Grundfoskoncernens lönsamhet pressades under 2018 och blev lägre än ledningens förväntningar. Bakom marginaltappet fanns såväl offensiva satsningar som materialprisutveckling och valutarörelser.
Avdelning: Bokslut
Mads Nipper, koncernchef Grundfos. Foto: Grundfos
Pumpjätten Grundfos rapporterar kraftigt stärkt organisk tillväxt för det första halvåret. Men vinsten föll, vilket av ledningen förklaras med både interna och externa faktorer.
Avdelning: Bokslut
Bo Söderqvist, Christian Berner Tech Trades vd. Foto: Christian Berner Tech Trade
Teknikhandelsföretaget Christian Berner köper pump- och värmeteknikföretaget Zander & Ingeström. Affären tillför en omsättning på 124 miljoner kronor, vilket gör att Christian Berner växer med drygt en fjärdedel av sin nuvarande storlek.
Grundfos huvudkontor i danska Bjerringbro. Foto: Grundfos
Pumpjätten Grundfos rapporterar bra organisk tillväxt med kraftigt förbättrad lönsamhet för det första kvartalet.
Avdelning: Bokslut
Centrala Norrköping med en av de mest kända gamla industribyggnaderna från textileran i Motala ström. Foto: Colourbox
Lagercrantz köper det Norrköpingsbaserade pumpföretaget R-Contracting. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.
Pumpaktören Robota har klart med en ny försäljningschef, som rekryteras från Dahl.
Wåges produktionsenhet i Töreboda. Foto: Grundfos
Pumptillverkaren Norvatek rapporterar fortsatt förlust även om lönsamheten förbättrades marginellt. Under 2016 gjorde koncernen förvärv och omsättningen steg.
Avdelning: Bokslut
Foto: KSB
Pumpkoncernen KSB rapportera stark orderutveckling för det första kvartalet. Stark försäljningstillväxt noterades i Asien och Afrika.
Avdelning: Bokslut
Foto: KSB
Pumpkoncernen KSB köper loss det gemensamma bolaget från C.A Mörck. Hittillsvarande KSB Mörck blir därmed framöver KSB Sverige AB.
Kategori: KSB Mörck, pump
Mads Nipper, koncernchef Grundfos. Foto: Grundfos
Den danska pumpjätten Grundfos rapporterar ett tydligt marginallyft på hög nivå. Därmed läggs det andra förbättringsåret i följd till handlingarna efter svackan 2014. Samtidigt är balansräkningen i högform.
Avdelning: Bokslut

Sidor