Nyhetstaggar - Hydrus VVS

Linköpingsföretaget Hydrus VVS rapporterar något lägre marginal på mycket högg nivå. Siffrorna, som kom med kraftigt ökad volym, är dock svårtolkade, eftersom bolaget gick över till successiv vinstavräkning under året.