Nyhetstaggar - Dalarna

Illustrationen över Falu Lasaretts framtida gestaltning. Illustration: Assemblin
Assemblin VS har fått en stor order i samband med ombyggnationen av medicinkliniken vid Falu Lasarett.
Håkan Karlsson, vd på Instalcobolaget Dala Kylmecano. Foto: Instalco
Håkan Karlsson, med flera decennier i bolaget, blir ny vd på Instalcobolaget Dala Kylmecano.
Handslag. Foto: Colourbox
Midroc Electro köper MTM Hiss och utvidgar därmed sin hissverksamhet i Mellansverige.
Christian Skoglund, regionchef för Assemblin Nordväst. Foto: Assemblin
Assemblin El har fått i uppdrag att ta hand om elinstallationerna till flygterminalen vid den nya flygplatsen i Sälen.
Skiss över nya terminalbyggnaden vid Scandinavian Mountains Airport. Illustration: Peab
Peab har fått uppdraget att bygga flygplatsterminalen till den nya flygplatsen Scandinavian Mountains Airport i Sälen. Ordervärdet uppgår tlll 232 miljoner kronor.
Skidanläggning i Sälen. Foto: Colourbox
Caverion har fått i uppdrag att installera ventilations- och styr&regler-systemen till den nya flygplatsen i Sälen.
Ortsskylt Borlänge. Illustration: Colourbox
Instalco köper Borlängebaserade och höglönsamma Dala Kylmecano, som bland annat är IVT-återförsäljare.
Genrebild ventilation. Foto: Colourbox
Krylboföretaget R Eks Plåt & Vent rapporterar kraftigt förvärrad förlust. Samtidigt är balansräkningen oroväckande skral. Nu backar man hem för att försöka få ordning på siffrorna.
Dalahästar av olika sorter. Foto: Colourbox
Det unga dalaföretaget Säters Rör växer snabbt. Ägaren räknar med att volymen tredubblas i år och nu etablerar man nytt kontor i den större grannorten.
Avdelning:
Hoppbacken i Falun. Foto: Colourbox
Den Dala-baserade Elkedjemedlemmen Henningsons El förbättrade lönsamheten på hög nivå 2016/2017. Samtidigt sprängde man 100-vallen.

Sidor