Nyhetstaggar - Dahl

Varg kommer gående. Foto: Colourbox
Vargen kommer. Det har talats om, ryktats om och spekulerats i ett samgående mellan Onninen och Solar under lång tid. Plötsligt kom vargen i veckan. Men det finns flera flockar. Räkna med fajt om reviren 2019!
Foto: Dahl
Saint-Gobains nordiska byggdistribution fortsatte att utvecklas bra under slutet av året. Den bilden ges av koncernens bokslutskommuniké, som dock inte ger några finansiella detaljer om Norden.
Ordförandeklubba. Foto: Colourbox
Under den gångna veckan har vi rapporterat om tre stycken relativt stora konkurser på installations- och butikssidan, varav två inom Bad & Värme. Ytterligare en påminnelse om hur svårt kedjorna har att skapa uthållig styrka. Samtidigt växer sig
Dahls butik i Kalmar
Dahl gör om ledningsstrukturen för VVS-divisionen med en form av internrockad. Daniel Bik blir ny divisionschef, men Magnus Hårde blir kvar i divisionsledningen.
Ahlsells logistik i Hallsberg
Rörgrossistföreningens medlemmar rapporterar en stark tillväxt för det fjärde kvartalet. Och signalerna ser positiva ut inför början av 2019.
Jens Andersen, ny koncernchef på Solar från söndagen den 8 oktober 2017. Foto: Solar
När niomånadersrapporterna nu kan börja summeras för grossistledet framträder några förstärkta bilder. Bilden av hur marknaden fortfarande tuffar på för flertalet grossister, men också hur Solar och Onninen har det fortsatt svårt att hitta sina
Foto: Dahl
Saint-Gobain Building Distribution håller tillväxttakten. Det står klart sedan koncernen släppt försäljningssiffror för det tredje kvartalet under torsdagskvällen. Den nordiska delen fortsätter bidra.
Ulf Mattsson föreslås ta ordförandekluban i Eltel efter den kommande bolagsstämman. Foto: Colourbox
Dahl nekades prövningstillstånd i Kammarrätten. Därmed kan ett nytt HBV-avtal komma på plats avseende en inköpsvolym på 300 miljoner kronor för VS-material. Med Ahlsell som rankad etta.
Kategori: Dahl, Ahlsell, HBV, ramavtal
Bauhaus Barkarby. Foto: Rolf Gabrielson
Att en större tillverkare skulle sluta ett direktavtal förbi grossistledet var en tidsfråga. FMM:s avtal med Bauhaus kan öppna kranarna för både många fler produktsegment och kunder. Den tid måste ju rimligen snart vara förbi när grossisten får
Johan Saxne, marknadschef på Bauhaus Sverige. Foto: Mattias Hamrén
Dahl har i branschförhandlingar fört fram FM Mattsson som ett "föredöme" för tillverkarledets grossistlojalitet. Under sommaren föll FM Mattsson Mora Group för trycket och inledde ett nytt direktförsäljningsavtal med storkunden Bauhaus.

Sidor