Nyhetstaggar - Dahl

Dahls butik i Kalmar
Dahl gör om ledningsstrukturen för VVS-divisionen med en form av internrockad. Daniel Bik blir ny divisionschef, men Magnus Hårde blir kvar i divisionsledningen.
Ahlsells logistik i Hallsberg
Rörgrossistföreningens medlemmar rapporterar en stark tillväxt för det fjärde kvartalet. Och signalerna ser positiva ut inför början av 2019.
Jens Andersen, ny koncernchef på Solar från söndagen den 8 oktober 2017. Foto: Solar
När niomånadersrapporterna nu kan börja summeras för grossistledet framträder några förstärkta bilder. Bilden av hur marknaden fortfarande tuffar på för flertalet grossister, men också hur Solar och Onninen har det fortsatt svårt att hitta sina
Foto: Dahl
Saint-Gobain Building Distribution håller tillväxttakten. Det står klart sedan koncernen släppt försäljningssiffror för det tredje kvartalet under torsdagskvällen. Den nordiska delen fortsätter bidra.
Ulf Mattsson föreslås ta ordförandekluban i Eltel efter den kommande bolagsstämman. Foto: Colourbox
Dahl nekades prövningstillstånd i Kammarrätten. Därmed kan ett nytt HBV-avtal komma på plats avseende en inköpsvolym på 300 miljoner kronor för VS-material. Med Ahlsell som rankad etta.
Kategori: Dahl, Ahlsell, HBV, ramavtal
Bauhaus Barkarby. Foto: Rolf Gabrielson
Att en större tillverkare skulle sluta ett direktavtal förbi grossistledet var en tidsfråga. FMM:s avtal med Bauhaus kan öppna kranarna för både många fler produktsegment och kunder. Den tid måste ju rimligen snart vara förbi när grossisten får
Johan Saxne, marknadschef på Bauhaus Sverige. Foto: Mattias Hamrén
Dahl har i branschförhandlingar fört fram FM Mattsson som ett "föredöme" för tillverkarledets grossistlojalitet. Under sommaren föll FM Mattsson Mora Group för trycket och inledde ett nytt direktförsäljningsavtal med storkunden Bauhaus.
Dahls butik i Norrtälje
Saint-Gobain rapporterar en stark försäljningsutveckling i det andra kvartalet, bland annat i de svenska och norska distriibutionsverksamheterna. Men fjolårets cyberattack bidrag genom att ge lättare jämförelsetal.
Foto: Dahl
VS-grossisten Dahl öppnar en ny butik i Uddevalla för att förtäta sin västsvenska närvaro.
Dahlcenter. Foto: Dahl
Saint Gobain-koncernen effektiviserar sin verksamhet på Stockholms VS-grossmarknad, då man slår samman Dahl och det lokala dotterbolaget VVS Centrum. Varumärkena bibehålls dock åtskilda tills vidare.

Sidor