Nyhetstaggar - världsekonomin

Frågetecken kring den kinesiska utvecklingen. Illustration: Colourbox
Ekonomiska chocker kommer sällan där vi väntat oss att de ska komma. De dyker upp till synes plötsligt. Men ändå: information som funnits fullt synlig för alla som velat se bortom ytan kunde ge förvarningar. Den kinesiska bilindustrin är, vilket
Frågetecken kring den kinesiska utvecklingen. Illustration: Colourbox
Megatrenderna pekar på goda utsikter för energi och fastighetsteknik under lång tid framöver, men världsekonomin är inne i en fas som lär göra det riktigt stökigt i något tiotal år. En gigantisk omställning pågår i Kina som påverkar hela världen.